Field Ant / มด

วิธีการกำจัดมดวิธีการแก้ปัญหาการรบกวนของมดนั้น สิ่งสำคัญอย่างแรกคือการสังเกตุ สำรวจ ปัญหาที่เกิดขึ้น และเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากในการกำจัดมด

โดยทั่วไป มดชอบออกหากินไม่ช่วงกลางวันก็กลางคืน การออกหากินของมดบางชนิดเกิดขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืน ในบริเวณที่แห้งแล้ง กิจกรรมการหาอาหารของมดจำนวนมากขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ บางชนิดมีกิจกรรมระหว่างช่วงเช้าหรือเย็นเท่านั้น ส่วนบางชนิดมีกิจกรรมระหว่างตอนที่ร้อนที่สุดของวัน

วรรณะของมด
1. ราชินี
2. มดเพศผู้
3. วรรณะทหาร(major worker)
4. วรรณะกรรมกร(minor worker)

มดราชินี(queen) เป็นมดเพศเมียที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ก่อนที่จะเป็นมดราชินี จะเป็นมดเพศเมีย(female)ธรรมดาก่อน เป็นมดมีปีก เมื่อผสมพันธุ์แล้วจะสลัดปีกทิ้งไปแล้วเริ่มสร้างรังวางไข่ มดราชินีจะเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของมดทั้งรัง ตั้งแต่กำหนดเพศ จำนวนประชากร และพฤติกรรมต่างๆ เปรียบเหมือนเป็นศูนย์รวมของมดทุกชีวิตเลยก็ว่าได้ หากมดราชินีถูกฆ่าตาย มดตัวอื่นๆ จะขาดที่พึ่งและแตกกระจายกันไปไม่มีจุดหมาย อยู่เพื่อรอวันตายซึ่งอาจจะตายเองหรือถูกสัตว์อื่นกินเป็นอาหาร โดยทั่วไปมดรังหนึ่งจะมีมดราชินีเพียงตัวเดียวเท่านั้น
มดเพศผู้(male) เป็นมดตัวผู้ มีปีกมีขนาดใกล้เคียงกับมดงาน มีหน้าที่เพียงแค่ผสมพันธุ์อย่างเดียว ในรังหนึ่งมีมดเพศผู้อยู่ไม่มาก และจะเกิดเพียงรุ่นเดียวเท่านั้นในรอบปี
มดงาน(worker) เป็นมดตัวเมียที่เป็นหมัน ไม่มีปีก มีหน้าที่คอยหาอาหารป้องกันศัตรู ดูแลรังไข่และตัวอ่อนรวมทั้งมดราชินี มดที่เราเห็นส่วนใหญ่ล้วนเป็นมดงานทั้งสิ้น มดรังหนึ่งจะมีมดงานจำนวนมากเพราะเกิดได้หลายรุ่นในรอบปี มดบางชนิดยังอาจแบ่งมดงานเป็น “มดทหาร” ซึ่งมีขนาดลำตัวใหญ่(แต่เล็กกว่ามดราชินี) อาจพบได้ภายในรังและบริเวณใกล้รังเพื่อป้องกันศัตรูต่างๆ อีกประเภทหนึ่งคือ “มดกรรมกร” มีขนาดเล็กกว่ามดทหาร พบได้ในบริเวณที่ห่างรังออกไปเนื่องจากต้องไปหาอาหารตามที่ต่างๆ

Tips!

  • มอราชินีบางตัวอยู่ได้หลายปี และให้กำเนิดมดเป็นล้านตัว
  • มดไม่มีหู มันรับรู้ได้จากการสั่นสะเทือนบนพื้นดินผ่านเท้าของมัน

กำจัดมดมด เป็นแมลงขนาดเล็กที่อยู่รวมกันเป็นอาณาจักร และเราสามารถกำจัดมดได้หลากหลายวิธี

เราใช้วิธีการกำจัดมดที่หลากหลาย โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสถานที่ โดยที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับคนหรือสัตว์ แต่โดยส่วนใหญ่วิธีการกำจัดมดไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใด มักมีการสเปรย์น้ำยาเคมีรวมอยู่ด้วย เนื่องจากเป็นวิธีที้ให้ผลดีที่สุด

นอกจากการปฏิบัติงานกำจัดมดในครั้งแรกแล้ว เรายังมีกำหนดตรวจสอบบ้านของคุณเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันปัญหาการรบกวนของมดกลับมาอีกด้วย

GET QUOTE NOW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *