Flies / แมลงวัน

Last NameDiptera
Length 230 x 150 x 80 mm 230 x 150 x
Color---
Sounds---
Digestive tract---

วิธีการกำจัดแมลงวันเพื่อการป้องกันและกำจัดแมลงวัน การสำรวจตรวจสอบพื้นที่ที่มีปัญหาการระบาดของแมลงวันเป็นสิ่งแรกที่ต้องทำ และเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากในการกำจัดแมลงวัน

แมลงวัน เป็นแมลงที่ลำตัวขนาดเล็กถึงปานกลาง มีปีก 2 ปีก โดยทั่วไปคนจะรู้จักแมลงวันที่อยู่ใกล้ชิดในชีวิตประจำวันของคน คือ แมลงวันบ้าน และแมลงวันหัวเขียว แต่ความจริงยังมีแมลงวันอีกมากมายหลายชนิดเช่น แมลงวันหลังลาย ริ้นดำ ริ้นน้ำเค็ม ริ้นฝอยทราย เหลือบม้า และเหลือบกวาง

แมลงวันอาจหากินตามกองขยะ เศษอาหาร หรือตอมอาหารของคน ตัวเต็มวัยชอบหากินเวลากลางวัน ไม่ชอบแสงแดดจัด รัศมีการหากินอยู่ในวงประมาณ 3 กิโลเมตร
แมลงวันทำให้เกิดความรำคาญเนื่องจากมันบินมาตอมคนและอาหาร นอกจากนี้เป็นพาหะนำเชื้อโรคหลายชนิด โดยที่แมลงวันหัวเขียวสามารถเป็นพาหะนำโรคได้มากกว่าแมลงวันบ้าน เชื้อที่สำคัญที่สามารถนำโดยแมลงวันได้แก่ เชื้ออหิวาตกโรค เชื้อบิด เชื้อไข้รากสาด เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคทางเดินอาหารและไข่พยาธิบางชนิดได้ โดยเชื้อโรคหรือไข่พยาธิจะติดตามตัวแมลงวัน เช่น ขา ปาก ลำตัว ซึ่งปกคลุมไปด้วยขนมากมาย เชื้อโรคบางชนิดสามารถเข้าไปอยู่ในทางเดินอาหารของแมลงวัน และสามารถถูกขับถ่ายหรือสำรอกออกมาขณะที่แมลงวันตอมอาหาร ตัวอ่อนของแมลงวันทำให้เกิดโรคได้เช่นกันจากการที่ตัวอ่อนไชเข้าไปตามเนื้อเยื่อของคน

การกำจัดแมลงวันแมลงวันบ้านมีแถบสีดำสี่เส้นอยู่บนส่วนอก มีสีเทาดำ ไม่สะท้อนแสง

กับดักแมลงวันมีหลากหลาย ทั้งจากการประดิษฐ์จากขวดน้ำพลาสติก แผ่นกาวดักแมลงวัน เครื่องมือล่อแมลงวัน แต่การกำจัดแมลงอย่างได้ผล จำเป็นต้องเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับปัญหา เราสามารถกำจัดแมลงวันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลากหลายวิธีการท่เหมาะสมกับปัญหาอย่างแท้จริง

พีเค เพสต์ฟรี สามารถจัดการกับปัญหา และมีการตรวจสอบอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้บ้านของคุณปลอดจากแมลงวัน

GET QUOTE NOW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *