German Cockroach / แมลงสาบเยอรมัน

Latin Name:Blattella germanica
Length:11 to 16 mm
Color:varies from tan to almost black
Sounds:Chirping Noise
Digestive Tract:Yes

วิธีกำจัดแมลงสาบเพื่อการป้องกันและกำจัดแมลงสาบ การสำรวจตรวจสอบพื้นที่ที่มีปัญหาการระบาดของแมลงสาบเป็นสิ่งแรกที่ต้องทำ และเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากในการกำจัดแมลงสาบ

Blattella germanica

แมลงสาบเยอรมัน(German cockroach) เป็นแมลงสาบขนาดเล็ก มีหนวดเรียวและยาวกว่าลำตัว ตัวผู้ยาว 11-13 มม. ตัวเมียยาว 11-15 มม. ทั้งสองเพศมีปีกเจริญดี ปีกอาจยาวหรือสั้นกว่าส่วนท้องเล็กน้อย มีแถบสีดำอยู่ระหว่างตาทั้งสองข้าง ลำตัวสีน้ำตาลซีดแต่เป็นประกาย ขามีสีอ่อนกว่าลำตัว แผ่นแข็งปกคลุมส่วนอกและท้อง(pronotum) มีสีพื้นเป็นสีน้ำตาลอ่อนและมีแถบสีดำ 2 แถบ พาดขนานตามแนวยาวของลำตัว ในอาคารบ้านเรือนจะพบแมลงสาบเยอรมันได้ในห้องครัว ชั้นวางของ ลิ้นชัก ซอกโต๊ะ หรือกล่องเก็บของ เป็นต้น

จากรายงานการวิจัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศพบว่า แมลงสาบเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้และหอบหืดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยเด็ก แมลงสาบจะปล่อยสารก่อภูมิแพ้(allergen) ออกมาสู่บริเวณที่เดินผ่านหรือฟุ้งลอยอยู่ในอากาศ เมื่อมนุษย์สัมผัสสารก่อภูมิแพ้เหล่านี้ต่อเนื่องกันในระยะเวลาพอสมควร ก็จะทำให้เกิดโรคภูมิแพ้และหอบหืดขึ้นได้ สารก่อภูมิแพ้เหล่านี้เชื่อว่าเกิดมาจากมูลหรือสารบางอย่างบนตัวของแมลงสาบ ผลการวิจัยจากหลายๆรายงานพบว่ามีผู้ป่วยโรคภูมิแพ้และหอบหืดจำนวนไม่น้อยที่ให้ผลทดสอบที่เป็นบวกต่อการทดสอบกับสารก่อภูมิแพ้ที่สกัดจากแมลงสาบอเมริกัน และแมลงสาบเยอรมัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแมลงสาบทั้งสองชนิดนี้เป็นตัวการสำคัญชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้และหอบหืด ของมนุษย์

การกำจัด
แมลงสาบเราสามารถพบเจอแมลงสาบได้ทั่วไป ทั้งในบ้าน สำนักงาน โรงงาน ซึ่งล้วนเป็นปัญหารบกวนอย่างมาก

เราพบว่าแมลงสาบเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดโรคภูมิแพ้ ดังนั้น เราจึงควรกำจัดแมลงสาบโดยใช้เทคนิควิธีการต่างๆ วิธีหนึ่งก็คือการใช้เหยื่อพิษเพื่อกำจัดแมลงสาบ แต่หากคุณพบว่ามีแมลงสาบจำนวนมากหรือแมลงอื่นที่เป็นพาหะเกี่ยวกับการนำโรค หรือความสกปรก คุณสามารถเลือกใช้บริการของเราเพื่อจัดการกับมัน

พีเค เพสต์ฟรี สามารถจัดการกับปัญหา และมีการตรวจสอบอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้บ้านของคุณปลอดจากแมลงสาบ

GET QUOTE NOW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *