Hornets / ต่อ แตน

Latin NameVespa
Length2.5 – 3.5 cm (European hornet, Adult, Female, Queen)
Color---
Sounds---
Digestive tract---

วิธีกำจัดต่อ แตนเพื่อการป้องกันและกำจัดต่อ แตน การสำรวจตรวจสอบพื้นที่ที่มีปัญหาการระบาดของต่อ แตน เป็นสิ่งแรกที่ต้องทำ และเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากในการกำจัดต่อ แตน

ต่อและแตนจัดเป็นแมลงที่มีพิษ ร่างกายของต่อและแตนมีโครงสร้างแบ่งเป็นส่วนหัวอก และท้อง มีหนวด 1 คู่ ปีกบางใส 2 คู่ และขา 3 คู่ แต่ส่วนท้องของแตนจะคอดกิ่วกว่าต่อ และแตนจะมีขนาดลำตัวยาวไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร ขณะที่ต่อจะมีความยาวลำตัวตั้งแต่ 1.5 เซนติเมตรขึ้นไป ต่อหัวเสือ จัดเป็นตัวต่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือมีขนาดยาวถึง 5 เซนติเมตร และมักพบบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย

รังของต่อมีลักษณะกลม รังของแตนมีหลายลักษณะมากกว่ารังต่อ ภายในรังมีช่องเป็นรูปหกเหลี่ยม ทำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากและมีส่วนช่วยให้รังมีความแข็งแรง ต่อและแตนมักนำดินหรือเศษไม้าทำรังโดยปากของต่อ แตนมีลักษณะกรามใหญ่ ทำให้สร้างรังได้ค่อนข้างซับซ้อน

Tips!

  • ต่อ แตนที่ต่อย สร้างความเจ็บปวด ล้วนเป็นตัวเมียทั้งสิ้น
  • พิษของต่อ 1 ตัว เท่ากับพิษของผึ้ง 550 ตัว

การกำจัด
ต่อ แตนต่อ แตน เป็นแมลงที่มีขนาดใหญ่ และเรามีวิธีการกำจัดได้หลากหลาย

การกำจัดต่อ แตน หรือรังแตน โดยไม่ใช้สารเคมี สามารถทำได้โดยผู้เชี่ยวชาญ แต่ก็ยังมีโอกาสพลาดได้เสมอ การกำจัดต่อ แตนที่ถูกต้อง ควรมีชุดอุปกรณ์ป้องกันตัวอย่างครบถ้วน ไม่ว่จะด้วยการใช้วิธีทางกายภาพหรือสารเคมีก็ตาม แต่ถ้าหากคุณยังคิดว่ายังคงมีความเสี่ยงหรือโอกาสพลาด เรามีบริการกำจัดต่อ แตน โดยผู้เชี่ยวชาญ สำหรับคุณ
/

พีเค เพสต์ฟรี สามารถจัดการกับปัญหา และมีการตรวจสอบอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้บ้านของคุณปลอดจากต่อ แตน

GET QUOTE NOW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *