House Rat / หนู

Latin NameRattus norvegicus
Weight500 gms
LengthThey can reach lengths of 40 cm,and their tails alone may measure 21 cm
Colorbrown or gray in color
Digestive tractYes

วิธีกำจัดหนูเพื่อการป้องกันและกำจัดหนู การสำรวจตรวจสอบพื้นที่ที่มีปัญหาการระบาดของหนูเป็นสิ่งแรกที่ต้องทำ และเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากในการกำจัดหนู

หนู เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายสกุลในวงศ์ Muridae มีฟันแทะ คือ มีฟันคู่หน้าทั้งบนและล่าง 2 คู่ ที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษและคมมีลักษณะโค้งยื่น เพื่อใช้สำหรับกัดหรือแทะสิ่งต่างๆ เพื่อให้ฟันหน้าซึ่งสามารถเจริญเติบโตงอกยาวได้ตลอดชีวิตของมัน หนูเป็นศัตรูที่สำคัญของมนุษย์ นำความเสียหายแก่เศรษฐกิจเป็นจำนวนมหาศาลทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงที่เด่นชัด คือ การกัดกินพืชผลทางการเกษตร เครื่องอุปโภคและบริโภค นอกจากนี้หนูยังเป็นสัตว์พาหะสำคัญที่นำโรคหลายชนิดมาสู่คนและสัตว์เลี้ยง เช่น โรคฉี่หนู กาฬโรค เยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบ และโรคภูมิแพ้ เป็นต้น ส่วนความเสียหายทางอ้อมมักเกิดจากการกัดแทะของหนูตามสิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน สายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในอาคารทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

หนูนอร์เวย์ (Rattus norvegicus)

ลักษณะขนหยาบมีสีน้ำตาลปนเทา ท้องสีเทา ส่วนจมูกทู่ ใบหูเล็ก ตาเล็ก หางสั้นมี 2 สี ด้านบนสีดำ ด้านล่างสีจาง มีเกล็ดหยาบๆ ที่หาง และด้านบนของเท้าหลังมีสีขาว มีเต้านมรวม 6 คู่ อยู่ที่อก 3 คู่ ท้อง 3 คู่ มักอาศัยอยู่ตามรู ตามท่อระบายน้ำโสโครก ท่อน้ำ ใต้ถุนอาคารหรือบ้านเรือน บริเวณลำคลอง กองขยะมูลฝอย ไม่ชอบขึ้นที่สูง กินอาหารบูดเน่า พวกแป้ง ผัก เนื้อ และปลา ออกลูกปีละ 4-7 ครอก ลูกหนึ่งครอกมีจำนวน 8-12 ตัว ระยะทางการหากิน 250-300 ฟุต ลักษณะมูลหนูมีขนาดใหญ่คล้ายแคปซูลยาวประมาณ 12-15 มิลลิเมตร

หนูท้องขาวบ้าน (Rattus rattus)

ลักษณะขนมีสีน้ำตาลแกมเหลืองบริเวณด้านหลัง และสีขาวครีมบริเวณท้อง ส่วนจมูกแหลม ใบหูใหญ่ ตาโต หางยาวสีดำตลอดความยาว มีเต้านมรวม 5 หรือ 6 คู่ มักอาศัยอยู่ตามเพดาน นาข้าว สวนผลไม้ มักอยู่บนที่สูง ชอบกินผลไม้ เมล็ดพื้ชมากกว่าเนื้อสัตว์ ออกลูกปีละ 2-8 ครอก ลูกหนึ่งครอกมีจำนวน 1-9 ตัว ลักษณะมูลหนูคล้ายกระสวยมีขนาดกลางยาวประมาณ 10-12 มิลลิเมตร

หนูจี๊ด (Rattus exulans)

ลักษณะขนมีสีน้ำตาลแก่บริเวณด้านหลัง และสีเทาบริเวณท้อง ส่วนใบหูใหญ่ ตาโต หางยาว มีเต้านมรวม 4 คู่ อยู่ที่อก 2 คู่ ท้อง 2 คู่ มักอาศัยอยู่ตามห้องครัว ตู้ ลิ้นชัก ชอบกินอาหารเกือบทุกประเภท ออกลูกปีละ 3-8 ครอก ลูกหนึ่งครอกมีจำนวน 3-7 ตัว ลักษณะมูลหนูมีขนาดเล็กยาวน้อยกว่า 10 มิลลิเมตร

หนูหริ่งบ้าน (House mouse)

มักอาศัยอยู่ตามเพดาน นาข้าว สวนผลไม้ มักอยู่บนที่สูง ชอบกินอาหารทุกชนิด ออกลูกปีละ 8-10 ครอก ลูกหนึ่งครอกมีจำนวน 4-12 ตัว มีน้ำหนักตัวประมาณ 12 กรัม หางยาว 79 มิลลิเมตร ออกหากินในเวลากลางวคืนเพียงอย่างเดียว

การกำจัด
หนูหนูเป็นสัตว์ขนาดเล็ก ขาสั้น หางยาว และเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มใหญ่ที่สุด

ทุกวันนี้ ในกลุ่มของงานกำจัดแมลง หนูถือเป็นปัญหาร้ายแรงที่สุด หนูมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาก ดังนั้น จึงเป็นการดีที่เราควรจะป้องกันหนูเสียแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะมีปัญหาการรบกวนของหนูลุกลาม แต่หากคุณต้องการกำจัดหนูอย่างจริงจัง เรามีทีมงานที่สามารถกำจัดหนูอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลจริง

พีเค เพสต์ฟรี สามารถจัดการกับปัญหา และมีการตรวจสอบอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้บ้านของคุณปลอดจากการรบกวนของหนู

GET QUOTE NOW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *