Snakes / งู

Latin NameSerpentes
Length10 cm (Barbados threadsnake, Adult)
Color---
Sounds---
Digestive tract---

วิธีการไล่งูเพื่อการป้องกันการรบกวนของงู การสำรวจตรวจสอบพื้นที่ที่มีปัญหาการระบาดของงูเป็นสิ่งแรกที่ต้องทำ และเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากในการป้องกันและขับไล่งู

เราแบ่งงูอย่างง่ายๆออกเป็น 2 แบบ คืองูพิษและงูไม่มีพิษ แต่งูพิษค่อนข้างจะเป็นอันตรายกับเราค่อนข้างมาก การออกฤทธิ์ของพิษงูยังแบ่งเป็นหลายกรณี

  • พิษที่มีผลต่อระบบเลือด เช่น งูลายสาบคอแดง งูแมวเซา งูกะปะ
  • พิษที่มีผลต่อระบบประสาท เช่นงูจงอาง งูเห่า งูสามเหลี่ยม
  • พิษที่มีผลต่อระบบกล้ามเนื้อ ได้แก่งูทะเลทุกชนิด

ปัญหาของงูไม่มีพิษที่พบเจอส่วนใหญ่ คืองูเข้าบ้านในรูปแบบต่างๆ ตัวอย่างคืองูเหลือมเข้าบ้านผ่านทางโถส้วมตามที่เป็นข่าวทั่วไป

การป้องกัน
งูงูเป็นสัตว์เลื้อยคลาน กินเนื้อเป็นอาหาร เช่นหนู ไก่ ตุ๊กแก

กรณีที่พบเจองูเข้าพื้นที่ อย่าเสี่ยงจับหรือตีงูเด็ดขาด หากพบงูกำลังเลื้อยอยู่ในพื้นที่โล่งให้ปล่อยให้งูเลื้อยหนีไปเอง หากพบงูหลบซ่อนตัวอยู่ให้กันงูให้อยู่ในพื้นที่และไม่รบกวนงู

พีเค เพสต์ฟรี สามารถจัดการกับปัญหา และมีการตรวจสอบอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้บ้านของคุณปลอดจากงู

GET QUOTE NOW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *